Procedūrinių žinių prieinamumas

Ensuring Access To Know-How

YAML 問題

Didelė dalis naudingų žinių yra paslėptos uždarose kompanijose, ir neprieinamos žmonėms mokytis. Švietimo sistema neteikia priėjimo prie šių žinių, nes korporacijos laiko jas savo intelektualine nuosavybe.

Pavyzdžiui, norint išgydyti tam tikrus medicininius susirgimus, reiki pažangios medicinos žinių, priemonių ir medžiagų. Nauji paprasti gydymo metodai egzistuoja, tačiau tam, kad juos įsisavinti, reikia praleisti daug laiko ir pastangų, kol įgausi pasitikėjimą iš tų žmonių, kurie tuos metodus sugalvojo, kad išsiaiškinti visas detales, kaip juos taikyti. Priėjimas prie mokslinių žurnalų dažnai yra mokamas ir jį turi tik tam tikros institucijos.

Jei priėjimas prie šių žinių būtų greitesnis ir efektyvesnis, paprasti žmonės galėtų pradėti pakartoti naujausius medicininius ir kitus rezultatus gelbėdami gyvybes savo lokaliose vietovese.

Jeigu tokios procedūrinės žinios būtų labiau prieinamos ir paplitusios, mes visi galėtume pradėti kopijuoti geriausią praktiką kiekvienoje srityje, ir gauti didžiulę naudą, bei tyrimų ir inžinerijos vystymosi greitis padidėtų visame pasaulyje.

Rašykite čia idėjas, kaip išlaisvinti procedūrines žinias.
投票 (不必要) (通知しない) (不必要)
ログインしてください。

ああ、そうですが、ノウハウへのアクセスにも[ダークサイド](https://blog.mindey.com/2017/01/03/open-knowledge-and-its-risks/)があるかもしれません。注意が必要です。

Ah, true, but access to know-how may also have a dark side. Needs to be cautious.


手続きの知識を共有する必要がある時です。

これが最新の例です

「イタリアの病院のICUバルブが切れました。地元の会社が3Dプリンターを病院に持ち込み、数時間以内にバルブを再設計および製造しました。

「この話は、フェイスブックのアカウントを通じてイタリアのメディアとマッシモテンポレッリ自身によって確認された。情報源(ラスタンパ)はまた、サプライヤーが満足しておらず、作業をスピードアップするための青写真ファイルの提供を拒否したと述べた。」

[Twitterから](https://twitter.com/michalnaka/status/1239316241984049152)

是时候呼吁共享程序性知识了。 以下是最新的一个例子——

“一家意大利医院的ICU阀门用完了。一家当地公司将3D打印机带到医院,在数小时内重新设计并生产了阀门。” “这个故事得到了意大利媒体和Massimo Temporelli本人通过他的Facebook帐户的证实。消息人士(La Stampa)也表示,供应商对此不满意,并拒绝提供蓝图文件以加快工作速度。”

来源于Twitter